Diada 2016: Catalunya, un sol pobleImprimir Imprimir

img_2972Des del passat any les coses han evolucionat poc tot i que moltes coses s’han mogut: hem celebrat unes eleccions al Parlament de Catalunya i dues (i potser en farem tres!) al Congrés dels Diputats i al Senat de Madrid.

Actualment Espanya viu una situació de bloqueig polític i una situació social superada per un acord que va ser la base de l’actual democràcia però que gairebé 40 anys després ha resultat obsolet sense proposar-se cap alternativa concreta que aconsegueixi el suport de la gent i que en el cas de Catalunya suposi un pas endavant en les seves reivindicacions.

El resultat polític actual, doncs, més enllà de majories parlamentàries i de la falta de formació d’un nou Govern a Espanya ha estat l’status quo per Catalunya des de la vessant espanyola i cap oferta atractiva ja no de diàleg sinó de recuperar unes relacions deteriorades, no únicament en el terreny polític, sinó en el terreny emocional de molts catalans i catalanes que cada dia ens podem identificar menys amb la imatge d’Espanya que ens arriba dels mitjans.

Després de la sentència ara fa 6 anys en contra de l’Estatut de Catalunya, el distanciament entre Catalunya i Espanya ha anat en augment. Han passat moltes coses que expliquen el punt en el que estem, però també podem dir que no hi haurà cap solució entre Catalunya i Espanya que no passi per una votació per part dels catalans i catalanes.

Fa un any apuntava també i encara ho mantinc que la solució a la qüestió catalana (com a d’altres reptes que ens interpel·len) serà continental o no serà i, per tant, la UE té un rol molt important a jugar.

El president de la Generalitat fa poc dies augurava la participació de la UE en els nostres afers. Malauradament jo no soc tant optimista. La UE a data d’avui té prou feines per intentar donar solucions al seu propi projecte que està més que amenaçat, especialment després del resultat del referèndum del Regne Unit per sortir de la UE, per les polítiques neoliberals aplicades i amb l’horitzó posat en els propers comicis a diversos estats de la UE on l’avenir pot confirmar l’ascendència de nous populismes basats en la diferència i la por, amenaçant la convivència i la pau social.

Confio en què tots els reptes pendents que tenim oberts com a pobles europeus ens serveixin com a catalans per avançar vers el nostre anhel d’autoafirmació i reconeixement de la nostra nació, la nostra cultura i la nostra llengua.

És sens dubte un moment d’incertesa, però també és un moment de canvi que pot decantar la balança a favor de les aspiracions del catalanisme polític.

Gaudim el dia d’avui reivindicant la nostra història, la nostra identitat, la nostra llengua, però fem-ho des de la unitat del nostre poble, conscients que existeixen diferents projectes, sentiments i aproximacions sobre la Catalunya que volem però que, en canvi, en el terreny social i personal estem tots units en un sol poble.

Visca Esparreguera, visca Catalunya!

1 comentari

Un any després… Carta oberta als veïns i veïnes d’EsparregueraImprimir Imprimir

esparraguera-de-sprenger-cubremaceta-antracita_ES_500_0012422Benvolgut veí, benvolguda veïna,

Avui fa tot just un any que iniciàvem formalment el nou mandat municipal amb l’elecció de l’alcaldia de la vila. 12 mesos és poc però ja és prou temps com per valorar com evoluciona el mandat municipal. En aquest temps ja hem pogut endegar inversions que restaven pendents de l’anterior mandat i iniciar nous projectes que volem que reverteixen a favor de la ciutadania.

Durant aquests mesos, però, part del canvi que proposàvem i l’obertura que desitjàvem s’ha produït i s’està realitzant internament a l’Ajuntament i en l’àmbit polític amb un mateix objectiu: millorar els serveis que oferim a la ciutadania.

Internament a l’Ajuntament estem impulsant una nova organització basada en la planificació, en la rendició de comptes i la transparència a través del que s’anomena un Pla d’Actuació Municipal (PAM): el document que detalla els objectius polítics del mandat però que també recull les accions tècniques per a portar-lo a terme. Es tracta, doncs, d’un document elaborat conjuntament entre l’Equip de Govern i el personal de l’Ajuntament per concretar i aplicar política pública en els tres anys que resten de mandat.

En l’àmbit polític des del primer mes de mandat vam proposar un nou sistema institucional basat en el diàleg polític entre tots els grups municipals més enllà de si aquests formen o no part de l’Equip de Govern. La nova política que emergeix d’aquest mandat està basada en el pluralisme que hi ha l’Ajuntament i tothom ha de poder defensar i presentar els seus posicionaments. Això encara és més important i necessari si tenim present que l’actual Equip de Govern governa en minoria.

A partir d’aquí, i en els propers 3 anys que resten de mandat, després de treballar aquest darrer any en organitzar-nos internament, esperem poder aplicar els compromisos adquirits i detallats en el PAM que abans comentava i que presentarem abans de la pausa de l’estiu. El que queda de mandat ha d’estar basat i pensat per a la ciutadania, no en l’organització.

A vegades tinc la sensació que no aconseguim tots els objectius amb la celeritat que personalment desitjaria i la rapidesa que espera la ciutadania. Les coses de l’Administració mai han estat ni ràpides ni simples. No és una excusa, en tot cas, és un estímul per poder avançar cap a la vila que volem. Seguirem treballant per aconseguir millorar el poble i la qualitat de vida de tots i totes els que hi vivim.

Ben cordialment,

Eduard Rivas
Alcalde

Escriu un comentari

Compareixença al Parlament de Catalunya per parlar sobre la regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i conflictes d’interessos dels parlamentarisImprimir Imprimir

Ahir, 24 de maig, vaig comparèixer a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya:

Podreu veure les intervencions dels diferents grups parlamentaris i la rèplica, en el següent enllaç.

Us deixo la nota de premsa de la Federació de Municipis que també podreu llegir aquí:

Rivas, vicepresident de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de l’FMC, va comparèixer el dimarts 24 de maig davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per exposar el posicionament de l’FMC davant aquesta proposició de llei.

En la seva intervenció, Eduard Rivas va deixat clar que aquesta proposició de llei tracta d’una regulació que només afecta de forma indirecta als governs locals. No obstant això, la importància que té una regulació “exemplar” sobre una matèria com aquesta té el seu impacte sobre el règim local.

Des de la Federació de Municipis de Catalunya considerem que la iniciativa legislativa plantejada ens sembla oportuna i necessària davant l’anomia normativa existent en aquesta matèria. Si bé l’afectació al món local és indirecta, qualsevol decisió de política legislativa sobre aquesta matèria a Catalunya (inelegibilitats, incompatibilitats i conflictes d’interessos dels parlamentaris) té impactes innegables sobre la política local, ja que les exigències ciutadanes d’integritat en l’exercici dels càrrecs públics, de transparència i de rendició de comptes són cada vegada més intenses. No resulta, per tant, indiferent per als poders locals catalans quin tipus de decisions normatives s’adoptin en aquesta matèria.

En el mateix sentit, va afegir que “sí que voldríem aprofitar aquesta oportunitat per posar en relleu la necessitat d’aprovar un marc normatiu local que resolgui d’una vegada per sempre les mancances d’una legislació bàsica en matèria d’incompatibilitats i conflictes de interessos en l’àmbit local de govern. Per part de l’FMC intentarem suplir algunes d’aquestes mancances per mitjà d’un codi de conducte-tipus per a les entitats locals que desenvoluparà les previsions de la Llei catalana de transparència. Però la intervenció del legislador en aquesta matèria és, sens dubte, necessària”.

En un altre ordre de coses, Rivas va explicar que es planteja el problema, sempre debatut, de fins a quin punt és raonable l’acumulació de càrrecs representatius o, si escau, executius i representatius: “Contemplem tres escenaris: el primer seria el de la plena compatibilitat, el segon seria el de la incompatibilitat relativa en funció de l’exercici de determinats càrrecs locals, mentre que el tercer consistiria en la plena incompatibilitat entre tots dos mandats representatius”. Es pot dir que qualsevol de les tres opcions són opcions legítimes tant políticament com constitucionalment. Per part de l’FMC no s’ha adoptat, fins ara, cap posició definitiva al respecte. Els tres ofereixen avantatges i inconvenients. Ara bé, no veiem inconvenient en mantenir la compatibilitat entre càrrec representatiu local i càrrec representatiu parlamentari: la veritat és que la proposició de llei estableix un règim d’incompatibilitats parlamentàries que afecta als llocs directius dels governs locals i del seu sector públic, però que no es projecta, en principi, sobre els càrrecs representatius locals.

En acabar la seva intervenció, va afirmar que “hem plantejat també algunes demandes dels governs locals catalans, com són disposar d’un quadre normatiu propi que doti les entitats locals catalanes, d’un marc jurídic precís i estable, així com adequat i adaptat als temps històrics que ens toca viure, i resolgui entre d’altres molts també aquests importants problemes que tenen a veure amb la transparència en la vida pública. Una llei catalana de governs locals és, cada vegada, més necessària. També en aquest punt”.

Escriu un comentari

Obrim Esparreguera, núm 2, abril 2016Imprimir Imprimir

Ja s’ha editat el segon número d’Obrim Esparreguera. Espero que sigui del vostre interès.

Escriu un comentari

Envia la teva pregunta i el Govern hi donarà respostaImprimir Imprimir

12719399_1065515326846506_8362840525917517670_oEl proper dijous 3 de març a les 7 de la tarda a Can Pasqual, PSC Esparreguera, Obrim Esparreguera i Iniciativa Esparreguera donarem resposta a les qüestions de la ciutadania i valorarem els primers mesos de mandat.

Envieu-nos les vostres preguntes a través del següent enllaç: goo.gl/K2ty7M o per email a govern.esparreguera@gmail.com o a través del mòbil: 608542626.

Us hi esperem!

Escriu un comentari