Compareixença al Parlament de Catalunya per parlar sobre la regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i conflictes d’interessos dels parlamentaris

Ahir, 24 de maig, vaig comparèixer a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya: […]

Llegir més